eBankir - napredne rešitve elektronskega bančništva
copyright SOFT, d.o.o. & HRC d.o.o.


eBankir 3.0. je napredna elektronska bančna rešitev, ki omogoča enostavno in pregledno plačevanje preko banke, omogoča vnos nalogov "off-line" ob tem, da vsebuje močna orodja, za:

 • elektronski podpis

 • pregled gibanja denarnih tokov (grafično in numerično)

 • primerjava uspešnosti med leti,

 • napredno iskanje po plačilih za več let nazaj (po nalogodajalcu, prejemniku, sklicu, znesku...po vseh ključnih besedah)

 • večuporabniška različica (vnašanje plačil, pregledovanje, plačevanje...)

 • možnost upravljanja večih računov preko rešitve

 • prednastavljeni šifranti računov, sklicev in drugih podatkov po posameznih obveznosti do davčne uprave

 • integracija nekaterih drugih baz podtkov (baza vseh transakcijskih računov podjetij)

 • možnost uporabe rešitve na strežniku podjetja

 • možnost integracije v različne ERP, CRM in MIS rešitve

 • pošiljanje elektronsko podpisanih potrdil o uspešno opravljenih plačilih dobaviteljem

 • kalkulator zamudnih obresti, vodenje dolžnikov po zamudnih obrestih, devizni kalkulator

 • sporočilni sistem
 •   
 • arhiviranje izpiskov

 • izvoz različnih analiz v excel, pošiljanje izpiskov računovodji neposredno iz programa

 • oddaja mesečnih poročil o plačah na banko....


 • eBankir 3.0 - časovno omejena ob registraciji polno delujoča preizkusna različica

  eBankir - napredna in uporabna rešitev elektronskega bančništva na voljo preko Banke Celje, ki nam prihrani čas pri iskanjih po plačilih, izpiskih, analizah in omogoča delo brez stalne pristnosti na  na spletu.
  Na svoji službeni poti imejte s seboj celotno denarno poslovanje vašega podjetja na prenosniku.